Polityka prywatności 

Zapewniamy naszym użytkownikom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych zgodnie z Art. 13 RODO.

&1 Definicje

 1. Administrator: Cameraman S.C. A.Wadowska, M.Wadowski, ul. Ciechanowska 10, NIP 9561953860, REGON 871160054
 2. Dane osobowe – wszystkie dane o osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania lub zidentyfikowanej przez czynniki określające jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także zgromadzone informacje za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii.
 3. Polityka prywatności – niniejsza polityka.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Ustawa: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Strona – strona prowadzona pod adresem www.cameraman.pl przez Administratora.
 7. Użytkownik: korzystająca z funkcjonalności strony osoba fizyczna.

&2 Administrator danych osobowych

Administratorem jest Cameraman S.C. A.Wadowska, M.Wadowski, ul. Ciechanowska 10, NIP 9561953860, REGON 871160054

&3 Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Strony.

Korzystanie ze strony
przesyłając zapytanie przez stronę podane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przetwarzane są w określonym celu i zakresie:
a) prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
b) celem realizacji obsługi zapytań

&4 Odbiorcy danych

1. Dane mogą być przekazane pracującym na zlecenie Cameraman S.C. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, księgowe, finansowe, czy agencjom marketingowym, a także na uzasadnione żądania sądom, organom publicznym w przypadku obrony cameraman.pl przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu roszczeń dochodzenia.

2. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych:

– home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP 8522103252 celem przechowywania danych osobowych na serwerze.

&5 Okres przechowywania danych osobowych

Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas potrzebny na osiągnięcie wyznaczonego celu. Po tym okresie dane osobowe będą usunięte lub zniszczone.

&6 Prawa związane z danymi

Użytkownikowi przysługują prawa do:

 • dostępu do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • do uzyskania kopii danych
 • do sprostowania danych
 • do usunięcia danych
 • do ograniczonego przetwarzania
 • do przenoszenia danych
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych

&7 Prawo wycofania zgody

Jeżeli Administrator dane osobowe przetwarza na podstawie danej zgody, użytkownik w każdej chwili taką zgodę może wycofać wysyłając maila na info@cameraman.pl. Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe legalnie, a odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

&8 Pliki cookies i inne technologie

1. Strona posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z naszej Strony. Pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkownika przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych stron

2. Strona cameraman.pl stosuje technologię śledzące działania użytkowników w ramach strony:

a) piksel konwersji Facebook, który pomaga zarządzać reklamami w serwisie Facebook oraz prowadzić działania remarketingowe
b) Google Analitics – kod śledzenia pozwalający analizować statystyki sklepu internetowego.

&9 Skargi

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

&10 Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

Dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

&11 Zmiany w Polityce Prywatności

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.

Polityka prywatności
Korzystamy z plików cookies dla poprawy działania naszej strony. Jeśli korzystasz z naszej strony przez przeglądarkę możesz zablokować albo usunąć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Używamy także skryptów z innych stron dostarczających treści filmowe na naszą stronę. Możesz dowolnie wybrać, na które osadzone treści z portali się zgadzasz. Sprawdź też naszą Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści z serwisu - Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści z serwisu - Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści z serwisu - Google